Frontruteskift

Hvis du har sprekk eller skade i frontruten bør dette korrigeres snarest. Skader på frontrute vil ofte forverre seg over tid på grunn av at skitt og partikler samler seg i sprekker og over tid vil utvide sprekker. Hvis skaden er på under ca. 1 mm, eller sprekken er på under ca. 5 mm så er det mulig at disse kan repareres, men hvis de er større er det ofte nødvendig å måtte erstatte frontruten. Hvis sprekken går helt til kanten av frontruten vil dette, uavhengig av størrelse kreve erstatning av frontruten. Sprekk midt i synsfelt trenger også å erstattes da de etter reparasjon blir uklart.