Plastsveising

Plastskader ordner vi med plastsveising, plastskjøting og sparkling slik at man unngår både demonteringsarbeidet og skiftning av deler. Dette er besparende sammenlignet med å bestille ny for å erstatte skadet del.